JAK TO DZIAŁA?

Na naszej stronie internetowej wypełnij formularz rejestracyjny i na wskazany e-mail otrzymasz dane do zalogowania się i przyłączenia do naszego systemu.

Po zalogowaniu się w systemie wpisz numery telefonów kierowców i każdemu z nich przydziel wpisane numery rejestracyjne samochodów, wpłać opłatę.

Wyślij SMS na numer telefonu +370 660 04144 (kod państwa LT, okres ważności winiety D, lub S, lub M i numer rejestracyjny środka transportu, np. LTD AAA111) i otrzymaj potwierdzenie SMS’em, że winieta została zamówiona pomyślnie.
Opłata drogowa została uiszczona, możesz jechać!

WINIETA

Winieta to wpis elektroniczny w systemie informacyjnym ruchu drogowego o znaczeniu państwowym potwierdzający fakt uiszczenia opłaty przez użytkownika dróg. Wpis elektroniczny przechowuje informację o tym, kiedy winieta została kupiona, jaki jest okres jej ważności (z dokładnością do godziny i minuty), także kategoria i numer rejestracyjny środka transportu, którego dotyczy winieta elektroniczna.

Rodzaje winiet:
Cztery rodzaje winiet elektronicznych: na dzień, tydzień, miesiąc i rok.

Ważność winiety:
Początek okresu ważności winiety elektronicznej ustala użytkownik dróg. Jednodniowa winieta elektroniczna jest ważna przez 24 godziny od początku okresu ważności winiety elektronicznej, tygodniowa – przez 7 dni włącznie od początku okresu ważności winiety elektronicznej, miesięczna – do tego samego dnia kolejnego miesiąca od początku okresu ważności winiety elektronicznej

Użytkownicy dróg są odpowiedzialni za poprawność informacji podanej podczas zakupu winiety elektronicznej.

DLACZEGO JEST TO DLA MNIE KORZYSTNE?

Winietę przez swój telefon komórkowy możesz kupić wszędzie i zawsze.

Winiety są zamawiane w najbezpieczniejszy sposób beż użycia gotówki.

Design

Nie trzeba dbać o zamówienie winiet, Państwa kierowcy zrobią to samodzielnie.

Otrzymają Państwo jedną ogólną fakturę, nie trzeba gromadzić i przechowywać paragonów.

Wszystkie transakcje i opłaty będą widoczne w każdej chwili po zalogowaniu się w systemie samoobsługowym.

Design

Nie trzeba specjalnie jechać na stację paliwową w celu nabycia winiety.

JAK ZAMÓWIĆ USŁUGĘ?

BĄDŹ NASZYM KLIENTEM

PRZYŁĄCZ SIĘ DO SYSTEMU

REJESTRACJA

Jeżeli chcą Państwo, abyśmy się skontaktowali z Państwem, prosimy zaznaczyć który sposób jest najbardziej odpowiedni.

E-mailTelefon

CENY WINIET

Użytkownicy dróg kupują winietę zgodnie z kategorią i klasą środka transportu wskazaną w dokumencie potwierdzającym rejestrację silnikowego pojazdu, a jeżeli kategoria i klasa środka transportu nie jest wskazana – według największej dopuszczalnej masy i (lub) liczby miejsc siedzących pojazdu.
Opłata za usługę – 1 EUR + VAT za winietę.

PŁATNE DROGI NA LITWIE